MR bijeenkomsten

Een MR bijeenkomst is openbaar. Dat betekent dat iedereen een bijeenkomst bij kan wonen. Vastgestelde verslagen van bijeenkomsten zijn ook openbaar en worden daarom hier op de website gepubliceerd gedurende een schooljaar.

 

Klik hieronder op een link om bij een verslag uit te komen: 

 

Notulen MR vergadering 15 september 2022

Notulen MR vergadering 19 oktober 2022

Notulen MR vergadering 14 december 2022

Notulen MR vergadering 8 februari 2023

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren