Nieuws

We vinden het belangrijk om goed en geregeld contact met onze ouders/verzorgers te hebben. Dat doen we door op een laagdrempelige manier iedereen in school welkom te heten en te woord te staan. Daarnaast is goede communicatie van belang. Onze communicatie met ouders regelen we op verschillende manieren.

 

Een nieuwsbrief

Ten minste een keer per twee weken ontvangt u een nieuwsbrief met daarin algemene informatie en wetenswaardigheden. De nieuwsbrief wordt verstuurd binnen Schoudercom en is dus alleen zichtbaar voor de besloten omgeving waar u als ouder/verzorger voor uitgenodigd bent. Als er tussen de nieuwsbrieven door iets belangrijks te melden is dat niet kan wachten, dan sturen we ook wel eens een los nieuwsbericht.

 

Klassenmails en -blog

De informatie die specifiek is voor de groep van uw kind wordt via de klassenmail gestuurd door de leerkracht van uw kind. Dit kunnen vragen voor hulp zijn, en ook informatie over de thema's of projecten aar in de klas aan gewerkt wordt. Natuurlijk plaatsen we in een blog ook foto's en delen we de leuke momenten.

 

Ouder/verzorgergesprekken

Twee keer per jaar nodigen we je uit voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. In november wordt dat gesprek gevoerd aan de hand van het 1e rapport. In maart volgt een 2e rapport. 

Bij de overgang aan het einde van het jaar krijgt uw kind ook een rapport. Bij dit rapport worden gesprekken alleen op aanvraag gehouden.

 

Klassenavond

Bij de start van het schooljaar nodigen wij ouders/verzorgers uit voor een kennismakingsavond. De avond start met een algemene presentatie door de directeur over de ontwikkeling van de school. Daarna is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind en de werkwijze in de klas. Onze leerlingen zijn er altijd trots op dat ze u zelf kunnen vertellen hoe alles werkt!

 

Thema- of oudermeedenkavonden

Soms spelen er zaken in school waarover we graag met ouders in gesprek gaan. We horen dan graag of we nog de juiste aansluiting vinden tussen wat wij als team denken en hoe u als ouder dat ervaart. Dat kunnen zaken zijn die u direct raken, zoals de tussenschoolse opvang of de communicatie. Soms ligt het wat verder van u af zoals een nieuwe visie of de keuze van een methodiek van werken. We organiseren dan een avond om daar eens samen in een ontspannen sfeer over te praten met elkaar. 

 

Toegang tot foto's, documenten en blog's in Schoudercom

Ook wij nemen de bepalingen van de privacywetgeving in acht. Daarom communiceren wij met ouders/verzorgers zoveel mogelijk binnen de beschermde omgeving van Schoudercom. Schoudercom is een communicatieplatform tussen u en school. Berichten die we hier plaatsen zijn alleen zichtbaar voor degenen die uitgenodigd zijn deel te nemen. Dat zijn alle ouders/verzorgers van school. U kunt zelf uw privacyvoorkeur kenbaar maken als u zich aanmeldt. Daarnaast vragen wij u ook eenmailig toestemming voor het plaatsen van foto's en video's van uw kind. U kunt deze voorkeur altijd wijzigen.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren