Schoolplan

In het Schoolplan leggen wij vast hoe de stand van het onderwijs binnen onze school is en welke plannen we hebben voor het verbeteren of vernieuwen van ons onderwijs. Gezamenlijk met ouders en de medezeggenschapsraad heeft het team en de directeur in juni 2019 een nieuw plan vastgesteld voor de komende vier jaren.

De kern van dit plan is dat we in vier jaren willen komen tot ontwikkelingsgericht en eigentijds onderwijs. Om dit te realiseren werken we met jaarplannen die voor elk jaar de doelen weergeven die we willen bereiken.

 

Wil je meer lezen. Klik dan hier voor het schoolplan 2019-2023.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren