Schooltijden

OBS Berg werkt met een continurooster waarbij op iedere dag gelijke schooltijden worden gehanteerd. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Ze nemen hun eigen lunch mee en eten en spelen in middagpauze onder begeleiding van de leerkrachten en ondersteuners.

Iedere dag begint de school om 8.30 uur en eindigt ze om 14.15 uur.

Buiten schooltijden is er opvang mogelijk via MIK. MIK is een organisatie voor kinderopvang en in Berg hebben zij een locatie die naast onze school gelegen is.

BSO Berg biedt opvang vóór, ná school en tijdens alle vrije dagen en vakanties van school.

De BSO is geopend van 7.30-8.30 uur en tussen 14.15 en 18.30 uur en is toegankelijk voor kinderen tussen 4 en 13 jaar.

Je moet de opvang zelf regelen via de administratie van MIK. Meer informatie hierover is te vinden de website van MIK. Klik daarvoor op deze link:  MIK Kinderopvang