Leerlingenraad

Naast een goede communicatie met ouders/verzorgers hechten we veel belang aan een goed overleg met onze leerlingen. Dat doen we natuurlijk dagelijks in de klas. Echter daarnaast zijn er ook onderwerpen die klasoverstijgend zijn. Daarvoor spreekt een afvaardiging van de leerlingen enkele keren per jaar met de directeur van school. Tussen elke vakantie is er een bijeenkomst. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 kiezen zelf uit hun klas twee kinderen die plaatsnemen in de leerlingenraad. In september wordt steeds de nieuwe leerlingenraad gekozen. Op deze manier oefenen onze leerlingen vast met burgerschap en participatie.

Op de prikborden in school worden de onderwerpen en afspraken gepubliceerd.