Schoolcontactpersoon

Veilige en vertrouwd zijn belangrijke kernwaarden van onze school. Wij proberen er alles aan te doen om onze leerlingen onderling en met ons dit gevoel te geven. Toch kan het soms mis gaan. Dan is het heel belangrijk dat u of uw kind dat aan ons meldt. Dat kan direct bij de eigen leerkracht of bij de directeur.

Daarnaast is een contactpersoon bij wie kinderen terecht kunnen voor vragen of een gesprekje als ze ergens mee zitten. Op dit moment is Nina Beuker, onze intern begeleider, de schoolcontactpersoon. Haar rol zal in de loop van dit schooljaar worden overgenomen door twee leerkrachten uit het team.

Binnen de school is er een expertgroep gedrag actief. Zij houden zich bezig met beleid en uitvoering van gedragsverwachtingen, gedragsaanpak, regels en afspraken. De expertgroep gedrag wordt gevormd door Astrid Wintjens, Kyrtha de Jong, Aniek Schwarz en Daniëla Muzard.