Stichting Kom Leren

Wij zijn onderdeel van kom Leren

Basisschool Berg maakt deel uit van Stichting kom Leren. Stichting kom Leren heeft twintig basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs. We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en helpen ze als professional te groeien en bloeien.

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie ambities die richting geven aan ons handelen:

de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen worden gezien en gehoord. Het personeel vormt het kapitaal van de organisatie. We hebben oog voor hun talenten en kwaliteiten. We koesteren onze medewerkers, dagen ze uit en helpen ze groeien als mens en professional.

De verscheidenheid van onze scholen vinden we een groot goed, omdat dat aan ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs.

Stichting kom Leren en onze scholen staan midden in de samenleving. We hebben vanuit onze maatschappelijke rol aandacht voor onze (sociale) omgeving en de opdracht om de aan ons toevertrouwde kinderen een optimale voorbereiding op de toekomst te bieden.

We zijn voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie. Bovenschoolse samenwerking en kennisdeling stimuleren we. Zo kunnen we de professionaliteit en de hoge (onderwijs)kwaliteit blijven bieden. Nu én in de toekomst.

Wilt u meer weten over de missie en visie van de St. kom Leren klik dan hier: strategisch beleidsplan stichting kom Leren [TODO: Link file (login?)]

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het College van Bestuur legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Leden van het College van Bestuur:
de heer Stef Niekamp (voorzitter)
mevrouw Inge Ambaum-Jordens (lid)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van het college.

Leden van de Raad van Toezicht:

dhr. P. Vossen (voorzitter)
dhr. E. Debie (lid)
dhr. H. Mulder (lid)
dhr. mr. M. Hukkelhoven (lid)
mevr. drs. R. van Zutphen (lid)

Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. De bedrijfsvoering van het Bestuursbureau valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur.

Klik hier om naar de website van de Stichting kom Leren te gaan: www.kom-leren.nl

Stichting kom Leren
Geusseltweg 45C
6225 XC Maastricht

Tel: 043 - 410 03 00
E-mail: info@kom-leren.nl