Schoolplan

Verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs

In het Schoolplan leggen wij vast hoe de stand van het onderwijs binnen onze school is en welke plannen we hebben voor het verbeteren of vernieuwen van ons onderwijs. Gezamenlijk met ouders en de medezeggenschapsraad heeft het team en de directeur in juni 2019 een nieuw plan vastgesteld voor de komende vier jaren.

De kern van dit plan is dat we in vier jaren willen komen tot ontwikkelingsgericht en eigentijds onderwijs. Om dit te realiseren werken we met jaarplannen die voor elk jaar de doelen weergeven die we willen bereiken.

Schooljaar 2022-2023 zou het laatste jaar van het Schoolplan 2019-2023 zijn. Het bestuur van Stichting kom Leren heeft echter geconstateerd dat er in de Coronaperiode (2020-2022) zoveel stappen uit de schoolplannen niet gerealiseerd konden worden, dat er bij de Onderwijsinspectie is gevraagd de schoolplan periode met één schooljaar te verlengen. Voor het schooljaar 2023-2024 is er daarom nog een jaarplan aan de periode 2019-2023 toegevoegd. Dat jaarplan is te vinden via deze link:

Jaarplan