Stichting Leergeld Maastricht

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland richt zich onder het motto 'Alle kinderen mogen meedoen' op het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Naar schatting betreft het in onze regio op dit moment circa 5000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
De verregaande bezuinigingen op sociaal vlak als gevolg van de financiële crisis zullen dit toch al zorgwekkende aantal met misschien wel 10% per jaar doen groeien.

Klik hieronder voor meer informatie.

Wilt u als ouder/verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via Stichting Leergeld neem dan contact op met de intern begeleider van school Leo Willems l.willems@kom-leren.nl of met de directeur van Berg a.claessens@kom-leren.nl