Kernwaarden

Kernwaarden


Het is onze missie om leerlingen in de veilige en vertrouwde omgeving van onze school de wijsheid mee te geven om samen met anderen op te groeien tot positieve en betrokken mensen.

Vertrouwd; de school in het eigen dorp en omgeving van Berg en Terblijt, Vilt, Houthem en omliggende kernen aan het natuurgebied Ingendael.

Veilig; de school biedt een veilige omgeving waarin je als kind deel bent van de gemeenschap in zowel dorp als in onze school. Samen met ouders zorgen we er voor dat je je als kind geborgen weet.

Wijs; we gaan 'wijs' met elkaar om. Wijs in de zin dat je een goede afweging maakt hoe met elkaar om te gaan. Zo soepel als maar kan en sterk waar het nodig is om voor jezelf op te komen, vriendelijk en duidelijk.

De kernwaarden van Berg zijn:

  • Veilig, vertrouwd en wijs

  • Denken, durven en doen

  • Ontdekken en leren in deze tijd

School moet voor kinderen een vertrouwde omgeving zijn, ze moeten met plezier naar school komen en op school met plezier leren, spelen en werken. Ze moeten zich veilig voelen onder elkaar en bij hun leerkracht.Wijs staat voor weten hoe je je als kind sociaal én weerbaar op kan stellen.

Berg wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een school waar toekomstgericht gewerkt wordt. We hopen over enkele jaren te beschikken over een nieuw en/of vernieuwd gebouw voor modern,toegankelijk en hedendaags onderwijs. Dat zal de komende jaren zeker bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.