Klachtenregeling

Waar mensen werken, kunnen er ook misverstanden ontstaan en kunnen fouten gemaakt worden. Dat is niet erg zolang we daar met elkaar over in gesprek kunnen gaan. We verwachten dat van ons zelf en we vragen dat ook van ouders/verzorgers. Neem als er iets is, liefst zo snel mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit? Meld dat dan bij de directeur p.otermans@komleren.nl

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school, zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden.

Toch kan het soms voorkomen dat niet alles verloopt, zoals het gewenst is. Dan heeft u de volgende wegen om uw bezwaar kenbaar te maken.

Klachtenregeling & Regeling vertrouwenspersoon
Stichting kom Leren beschikt over een Klachtenregeling & Regeling vertrouwenspersoon. Deze regeling is bedoeld om de mogelijkheid tot het indienen van een klacht te regelen. Afhankelijk van de behoefte, kan om bemiddeling door de vertrouwenspersoon gevraagd worden of kan een formele klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van kom Leren.

De onafhankelijk vertrouwenspersoon van Stichting kom Leren is Patrick van Well. Hij is te bereiken via mail:

pvwell@qccinfo.com. Via deze link is meer informatie te vinden over de vertrouwensoon van de stichting.

Het College van Bestuur is te bereiken via Stichting kom Leren
Geusseltweg 45C
6225 XC Maastricht


Tel: 043 - 410 03 00
E-mail: info@komleren.nl

Ook kunt u zich wenden tot de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website https://onderwijsgeschillen.nl/