Visie en missie

Veilig, vertrouwd en wijs

Het is onze missie om leerlingen in de veilige en vertrouwde omgeving van onze school de wijsheid mee te geven om samen met anderen op te groeien tot positieve en betrokken mensen.

Profiel van de school

Veilig, vertrouwd en wijs zijn de waarden van waaruit we werken en die we kinderen mee willen geven.Deze waarden krijgen betekenis wanneer we daar op onze eigen Bergse manier invulling aan geven.

Vertrouwd; de school in het eigen dorp en omgeving van Berg en Terblijt, Vilt, Houthem en omliggende kernen aan het natuurgebied Ingendael.

Veilig; de school biedt een veilige omgeving waarin je als kind deel bent van de gemeenschap in zowel dorp als in onze school. Samen met ouders zorgen we er voor dat je je als kind geborgen weet.

Wijs; we gaan 'wijs' met elkaar om. Wijs in de zin dat je een goede afweging maakt hoe met elkaar om te gaan. Zo soepel als maar kan en sterk waar het nodig is om voor jezelf op te komen, vriendelijk en duidelijk.

Dat doen wij als team ook zelf én dat leren we kinderen vanuit de gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en dat je samen met de anderen verantwoordelijk bent voor de sfeer en de omgeving die je met elkaar maakt.

Wij kiezen er voor, samen met kinderen en ouders, een leefgemeenschap te zijn waar we zorgen voor elkaar.

In ons onderwijs zijn niet alleen de opbrengsten van rekenen en taal belangrijk. We leren kinderen ook door middel van spelend leren en ontwikkelingsgericht werken om de wereld vanuit de eigen vertrouwde omgeving verder te ontdekken. De vaardigheid om eerst te denken, dan te durven en het vervolgens ook te doen, is een goede basis om dat op een veilige manier te doen.

Bij Berg zorgen betrokken leerkrachten voor ontwikkelingsgericht en boeiend onderwijs in eenrijke leeromgeving waarbij kinderen ontdekkend kunnen leren.Wij willen dat kinderen op basis van hun leerbehoefte onderwijs krijgen geboden en doen daar als team ons uiterste best voor.

Kernwoorden

  • Wijs
  • Vertrouwd
  • Veilig

Denken, durven en doen op basis van ontwikkelingsgericht leren en ontdekken in deze tijd!